Masterclasses voor Veiligheidskundigen

Masterclasses voor veiligheidskundigen

Masterclasses voor Veiligheidskundigen door Copla en Philips Engineering Solutions

Philips Engineering Solutions Environment, Health and Safety en Copla bieden ook dit jaar twee Masterclasses voor Veiligheidskundigen (MVK en HVK) aan. Het doel van de Masterclasses is om u te leren gezondheidsrisico’s te (h)erkennen en aan te pakken. In de Masterclasses worden de thema’s gevaarlijke stoffen en biologische agentia behandeld.

Gezonder op het werk

Copla en Philips Engineering Solutions kiezen voor deze twee masterclasses, omdat veiligheidskundigen aangeven dat ze beide onderwerpen ‘complex vinden’ en ‘lastig toe te passen in de praktijk’. Bovendien gaat het om belangrijke maatschappelijke thema’s. Werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstige ziekten, zoals astma, andere longziekten en kanker. Elk jaar sterven er in Nederland 3.000 mensen als gevolg van stoffenblootstelling. Verreweg de meest voorkomende oorzaak is kanker, met 2.100 sterfgevallen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613.
Bron: Factsheet Werken met Gevaarlijke Stoffen in Cijfers; Ministerie SZW (2018).

Biologische agentia kunnen bijvoorbeeld de ziekte van Lyme veroorzaken (tekenbeten), Q-koorts of huidklachten. In Nederland worden jaarlijks meer dan 100 beroepsziekten gemeld die het gevolg zijn van blootstelling aan biologische agentia.
Bron: NCvB, Beroepsziekten in Cijfers 2018

Veiligheidskundigen maken het verschil

De Masterclasses zijn speciaal ontwikkeld voor Veiligheidskundigen en Arbeids- & Organisatiedeskundigen. Tevens is de Masterclass bedoeld voor Arbeidshygiënisten die hun kennis willen opfrissen. Wij denken dat veiligheidskundigen een verschil kunnen maken. En dat is eenvoudiger dan u wellicht zelf denkt. Er zijn namelijk veel (gratis) instrumenten beschikbaar, waarmee u risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen kunt beoordelen en beheersen. Bovendien voldoet u op deze wijze aan de wet.

Tijdens beide Masterclasses staan drie vragen centraal:
 1. Wat wilt u bereiken?
  Denk daarbij aan de gezondheidswinst die je wilt bereiken, of het verminderen van het gebruik van zeer gevaarlijke stoffen
 2. Wat zijn de risico’s?
  Tijdens welke werkzaamheden lopen uw collega’s het grootste risico’s?
 3. Wat kunnen u en uw collega’s eraan doen?
  U leert de theorie te vertalen naar concrete acties voor u en uw collega’s.

Tijdens de Masterclasses zorgen wij voor een goede balans tussen kennis en praktijk. Onder begeleiding van onze docenten gaat u zelf aan de slag met door de overheid erkende instrumenten als de zelfinspectie gevaarlijke stoffen en RI&E voor biologische agentia.

Over Copla en de docenten

Copla doceert al meer dan 30 jaar directies, managers en adviseurs over Arbo veiligheid, met als doel het werk in de praktijk daadwerkelijk veiliger te maken.

Vanuit Philips Engineering Solutions worden de Masterclasses verzorgd door Geeske Rustenburg (biologische agentia) en Roel Huijbers (gevaarlijke stoffen). Volgens Geeske: “zijn biologische agentia overal aanwezig, soms onschuldig en soms ook niet. Ik vind ze boeiend en zoek graag de diepgang in deze materie. Heeft u al een specifieke vraag over biologische agentia in uw bedrijf of branche? Geef dit vóór de masterclass alvast door. Dan behandel ik wellicht úw casus in de Masterclass!”.

Praktische zaken

De masterclasses staan gepland op:

 

Voorjaar 2020

Gevaarlijke Stoffen

lesdag 1: maandag 11 mei

lesdag 2: dinsdag 25 mei

Locatie: Harderwijk

Biologische Agentia

maandag 15 juni

Locatie: Harderwijk
 • De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 personen.
 • De opleiding vindt plaats in het Copla opleidingscentrum te Harderwijk. Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.
 • U kunt zich aanmelden via www.copla.nl.
 • De kosten van deelname bedragen € 875,– voor de Masterclass rondom het thema gevaarlijke stoffen en € 545,- voor de Masterclass biologische agentia (excl. BTW). Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van respectievelijk € 100,– of € 50,-.

De Masterclassess zijn gewaardeerd met 1 (biologische agentia) of 2 (gevaarlijke stoffen) studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Tevens is deze masterclass opgenomen in het SVK-register.

Meer informatie

Direct aanmelden

Masterclass RIE Gevaarlijke Stoffen
Masterclass RIE Biologische Agentia

Share on: