Nascholing stralingsbescherming:

Veiligheidscultuur en gedrag

Voor Stralingsbeschermingsdeskundigen (SBD) en Toezichthoudend Medewerkers Stralingsbescherming (TMS)

Wist je dat veiligheidscultuur één van de speerpunten is van het toezichtbeleid van de overheid? De manier waarop mensen zich gedragen is vaak van doorslaggevende invloed op de veiligheid. De effectiviteit van technische en procedurele beheersmaatregelen wordt onder meer beïnvloed door gedrag binnen de organisatie. Ook internationaal is hier veel aandacht voor. Zo heeft de International Radiation Protection Association (IRPA) een leidraad ontwikkeld voor het promoten van een veiligheidscultuur op het gebied van stralingsbescherming.

Hoe bekend zijn de werknemers eigenlijk met de beheersmaatregelen in jouw bedrijf? Volgen zij de procedures? Hoe gedragen zij zich tijdens hun activiteiten en waarom? Welk gedrag wil je zien en hoe kun je dat bereiken? Binnen Philips hebben we een gedragsprogramma ontwikkeld dat aantoonbaar succesvol is. Door het volgen van deze training leer je hoe je het Philips gedragsprogramma kunt toepassen binnen jouw organisatie. Tijdens deze nascholing staan we stil bij het observeren van gedrag, het geven van feedback en hoe je hiermee de veiligheidscultuur positief beïnvloedt. Neem voorbeelden mee uit jouw praktijk, en kom tot nieuwe inzichten!

Leerdoel

Na het volgen van deze nascholing heb je handvatten voor het opzetten van een programma voor het verbeteren van de veiligheidscultuur op het gebied van stralingsbescherming. Je weet:

 • wat succesfactoren zijn in een programma voor het verbeteren van de veiligheidscultuur
 • hoe je een inspectieformulier kunt opzetten
 • hoe je activiteiten kunt observeren
 • hoe je gedragingen kunt identificeren die kunnen leiden tot een stralingsincident
 • hoe je gedrag kunt meten
 • hoe je feedback kunt geven over gedragingen en hierover een gesprek kunt voeren
 • dat het geven van feedback ook belangrijk is bij het observeren van gewenste gedragingen
 • dat je tijdens een observatie van echt gevaarlijke situaties moet ingrijpen

Deelnemers

Deze nascholing is bedoeld voor stralingsbeschermingsdeskundigen op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige en voor toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS).

Vooropleiding

Voor deze cursus is basiskennis van ioniserende straling nodig. Specifieke kennis over gedrag en veiligheidscultuur is niet nodig.

Programma

De cursus is als volgt opgebouwd:

 • Inleiding op veiligheidscultuur en menselijk gedrag
 • Oorzaken van stralingsincidenten
 • Soorten gedragingen en relatie met risico
 • Beheersmaatregelen stralingsbescherming & gedrag
 • Observeren van gedrag: voordelen en risico’s
 • Bijdrage aan veiligheidscultuur (effectiviteit)
 • Het proces: observeren, begrijpen, oplossen
 • Succesvol observeren: met wie en hoe vaak?
 • Casuïstiek:
  • Voorbeelden uit de praktijk (neem mee!)
  • Oefenen met observeren

Het programma heeft een interactief karakter. Deelnemers kunnen de cursus afsluiten met een toets, door binnen een maand na de cursusdag drie gecompleteerde observaties in te leveren.

Doelstellingen

Na de nascholing heb je geleerd hoe je medewerkers intrinsiek kan motiveren om velliger te werken door stralingsinspecties uit te voeren d.m.v. observaties. Je:

 • kent de basisprincipes van veiligheidscultuur en menselijk gedrag
 • begrijpt de relatie tussen incidenten en gedrag
 • weet hoe je geobserveerd positief gedrag van een individu kunt versterken
 • weet hoe observaties en feedback de stralingsveiligheidscultuur in jouw organisatie kunnen verbeteren

Cursusduur

De nascholing omvat 1 lesdag (= 8 contacturen) en optioneel het uitvoeren van drie observaties.

Datum en locatie

De opleiding vindt plaats op de volgende dagen:

 • dinsdag 26 november 2019 (vol)
 • donderdag 2 april 2020
 • donderdag 29 oktober 2020

Locatie: High Tech Campus 37, Eindhoven.

Er is per dag plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Erkenning

Na afloop ontvang je een certificaat, optioneel met resultaat op de toets.

Op basis van Bijlage 5.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming is de waardering voor nascholing van stralingsbeschermingsdeskundigen 10 punten per dag en met examen 15 punten per dag bij een bewijs van positief resultaat op de toets.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 625,– (excl. BTW).

‘A Solution’ verzorgt de inschrijvingen en facturering.

Inschrijven

Inschrijven

 

 

 

Roel Huijbers

Contact Geeske Rustenburg

Geeske Rustenburg

Radiation Protection consultancy

Share on: