Nascholing stralingsbescherming: Wet- en regelgeving

Als organisatie die werkt met stralingsbronnen heb je te maken met de nodige wet- en regelgeving. Wanneer vraag je een vergunning aan of doe je een andere vorm van kennisgeving? Welke informatie heb je nodig bij het doen van een kennisgeving? Wat zijn de verschillende taken van de stralingsbeschermingsdeskundige en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming? Welke onderdelen moet een jaarverslag bevatten?

Dit alles staat beschreven in het Bbs, de bijbehorende regelingen en de ANVS-verordening. Maar wat gaat nu voor en wat staat waar?

Wil jij je kennis en vaardigheden met betrekking tot wet- en regelgeving opfrissen of verbeteren? Neem dan deel aan onze online nascholingssessies.

Tijdens deze nascholing staan we stil bij verschillende onderdelen van de wet- en regelgeving, waaronder het controlestelsel en de taken en het toezicht door de SBD en TMS.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training heb je geleerd hoe het controlestelsel in elkaar zit. Je:

 • Kent de verschillende vormen van kennisgeving
 • Weet wanneer je welke vorm kennisgeving moet aanvragen
 • Weet welke onderdelen bij een kennisgeving horen
 • Hebt meer kennis over rechtvaardiging en specifieke rechtvaardiging

Ook heb je geleerd over de toezichthoudende taken van de stralingsbeschermingsdeskundige en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming. Je:

 • Weet de taken terug te vinden in wet- en regelgeving
 • Bent op de hoogte van de uit te voeren inspecties
 • Weet uit welke punten een jaarverslag moet bestaan
 • Hebt kennis over het opstellen van protocollen
 • Hebt kennis over het bijhouden van het KEW-dossier

Vooropleiding

Voor deze cursus is kennis van ioniserende straling nodig op het niveau van de opleiding:

 • Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, of
 • Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige, of
 • Minimaal stralingshygiëne niveau 5A (oude opleidingssysteem)

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

 • Het controlestelsel:
   • Soorten kennisgevingen
   • Eisen aan het doen van een kennisgeving, waaronder
     • Risico-inventarisatie en evaluatie,
     • Risicoberekening voor leden van de bevolking
 • Rechtvaardiging
 • Optimalisatie
 • Dosislimitering
 • Taken en toezicht stralingsbeschermingsdeskundige
 • Taken en toezicht toezichthoudend medewerker stralingsbescherming:
   • Jaarlijkse inspectie
   • Jaarverslag
   • Opstellen protocollen
   • Onderhoud KEW-dossier

Het programma heeft een interactief karakter. Tijdens de sessie is er voldoende ruimte om vragen te stellen of te sparren met collega´s.

Cursusduur

De nascholing omvat 1 lesdag.

Erkenning

Na afloop en ontvang je een certificaat.

Op basis van Bijlage 5.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming is de waardering voor nascholing van stralingsbeschermingsdeskundigen 10 punten.

EHS training - target audience  Voor wie is deze training

Stralingsbeschermingsdeskundigen (SBD) op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige en Toezichthoudend Medewerkers Stralingsbescherming (TMS)

  Datum en locatie

Actueel overzicht cursusdata en kosten: www.engineeringsolutions.philips.com/rp-training

Trainers

De nascholingen worden gegeven door ons team van ervaren en enthousiaste stralingsbeschermingsdeskundigen:

Contact Geeske Rustenburg Geeske Rustenburg

Daan de Leeuw

radiation protection advisor tanja van cranenbroek Tanja van Cranenbroek

Voor meer informatie, neem contact met ons op

How can we help? Philips Engineering Solutions is your R&D and engineering partner in bringing your innovations to the market. Please let us know how our engineers and technical consultants can help you with your healthcare, high-tech or semiconductor innovation challenges. Looking for something else? Please see the links below:
 • Job opportunities  Idea offering  Consumer inquiry 
 • Philips values your privacy. We ask for your personal data (e.g. contact information) to get back in touch with you. For a detailed overview please visit our privacy policy.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Daan de Leeuw Environment, Health & Safety
Daan de Leeuw

Radiation Protection Expert

Share on: