Nascholing stralingsbescherming: Veiligheidscultuur en gedrag

Wist je dat veiligheidscultuur één van de speerpunten is van het toezichtbeleid van de overheid? De manier waarop mensen zich gedragen is vaak van doorslaggevende invloed op de veiligheid.

De effectiviteit van technische en procedurele beheersmaatregelen wordt onder meer beïnvloed door gedrag binnen de organisatie. Ook internationaal is hier veel aandacht voor. Zo heeft de International Radiation Protection Association (IRPA) een leidraad ontwikkeld voor het promoten van een veiligheidscultuur op het gebied van stralingsbescherming.

Hoe bekend zijn de werknemers eigenlijk met de beheersmaatregelen in jouw bedrijf? Volgen zij de procedures? Hoe gedragen zij zich tijdens hun activiteiten en waarom? Welk gedrag wil je zien en hoe kun je dat bereiken?

Binnen Philips hebben we een gedragsprogramma ontwikkeld dat aantoonbaar succesvol is. Door het volgen van deze training leer je hoe je het Philips gedragsprogramma kunt toepassen binnen jouw organisatie. Tijdens deze nascholing staan we stil bij het observeren van gedrag, het geven van feedback en hoe je hiermee de veiligheidscultuur positief beïnvloedt. Neem voorbeelden mee uit jouw praktijk, en kom tot nieuwe inzichten!

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing heb je handvatten voor het opzetten van een programma voor het verbeteren van de veiligheidscultuur op het gebied van stralingsbescherming.

Vooropleiding

Voor deze cursus is basiskennis van ioniserende straling nodig. Specifieke kennis over gedrag en veiligheidscultuur is niet nodig.

Programma

De cursus is als volgt opgebouwd:

 • Inleiding op veiligheidscultuur en menselijk gedrag
 • Oorzaken van stralingsincidenten
 • Soorten gedragingen en relatie met risico
 • Beheersmaatregelen stralingsbescherming & gedrag
 • Observeren van gedrag: voordelen en risico’s
 • Bijdrage aan veiligheidscultuur (effectiviteit)
 • Het proces: observeren, begrijpen, oplossen
 • Succesvol observeren: met wie en hoe vaak?
 • Casuïstiek:
   • Voorbeelden uit de praktijk (neem mee!)
   • Oefenen met observeren

Het programma heeft een interactief karakter. Deelnemers kunnen de cursus afsluiten met een toets, door binnen een maand na de cursusdag drie gecompleteerde observaties in te leveren.

Doelstellingen

Na de nascholing heb je geleerd hoe je medewerkers intrinsiek kan motiveren om velliger te werken door stralingsinspecties uit te voeren d.m.v. observaties. Je:

 • kent de basisprincipes van veiligheidscultuur en menselijk gedrag
 • begrijpt de relatie tussen incidenten en gedrag
 • weet hoe je geobserveerd positief gedrag van een individu kunt versterken
 • weet hoe observaties en feedback de stralingsveiligheidscultuur in jouw organisatie kunnen verbeteren

Cursusduur

1 lesdag en optioneel het uitvoeren van drie observarties, waarbij de verslaglegging dient als toets.

Erkenning

Na afloop ontvang je een certificaat, optioneel met resultaat op de toets.

De ANVS heeft de nascholingsdag inclusief toets gewaardeerd met 15 punten, op basis van Bijlage 5.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

EHS training - target audience  Voor wie is deze training

Stralingsbeschermingsdeskundigen (SBD) op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige en Toezichthoudend Medewerkers Stralingsbescherming (TMS)

  Datum en locatie

Actueel overzicht cursusdata en kosten: www.engineeringsolutions.philips.com/rp-training

Trainer

De nascholingen worden gegeven door onze ervaren en enthousiaste stralingsbeschermingsdeskundige:

Contact Geeske Rustenburg Geeske Rustenburg

Voor meer informatie, neem contact met ons op

How can we help? Philips Engineering Solutions is your R&D and engineering partner in bringing your innovations to the market. Please let us know how our engineers and technical consultants can help you with your healthcare, high-tech or semiconductor innovation challenges. Looking for something else? Please see the links below:
 • Job opportunities  Idea offering  Consumer inquiry 
 • Philips values your privacy. We ask for your personal data (e.g. contact information) to get back in touch with you. For a detailed overview please visit our privacy policy.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Daan de Leeuw Environment, Health & Safety
Daan de Leeuw

Radiation Protection Expert

Share on: