Nascholing stralingsbescherming: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Is jouw organisatie in compliance voor wat betreft de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ioniserende straling? Wist je dat onbedoelde gebeurtenissen met ioniserende straling die niet zijn beschreven in de RI&E altijd gemeld moeten worden als stralingsincident? Wist je dat er nadere eisen gelden voor de RI&E met het oog op de risico’s van blootstelling van werknemers aan ioniserende straling? Met de RI&E breng je blootstelling voor werknemers in kaart en classificeer je op basis van het risico de werknemers en de stralingsruimten.

Bij het aanvragen van een vergunning of registratie voor handelingen met ioniserende straling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is de RI&E een belangrijk onderdeel. Daarnaast kijkt de Nederlandse Arbeidsinspectie tijdens toezicht op gezond en veilig werken met ioniserende straling naar de RI&E en bijbehorende ALARA-maatregelen.

Wil jij je kennis en vaardigheden voor het maken van een goede RI&E ioniserende straling opfrissen of verbeteren? Neem dan deel aan onze nascholing! Tijdens deze nascholing staan we onder andere stil bij de actuele wet- en regelgeving over de RI&E ioniserende straling, de diverse onderdelen van een RI&E en hoe om te gaan met risicoschattingen. Ook oefenen we met het opstellen van een goede RI&E volgens de huidige richtlijnen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training heb je geleerd hoe je de stralingsrisico’s in kaart brengt in een RI&E ioniserende straling. Je:

 • kent de wettelijke aanvullende eisen voor een RI&E ioniserende straling
 • begrijpt het verschil tussen reguliere blootstelling en potentiële blootstelling
 • weet hoe je de totale blootstelling voor een werknemer bepaalt
 • weet wanneer een gebeurtenis beschouwd wordt als stralingsincident

Vooropleiding

Voor deze cursus is kennis van ioniserende straling nodig op het niveau van de opleiding:

 • Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, of
 • Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige, of
 • Minimaal stralingshygiëne niveau 5A (oude opleidingssysteem)

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

 • Inleiding op wet- en regelgeving betreffende de RI&E voor werknemers
 • Best practices voor het opstellen van een RI&E ioniserende straling, waaronder het gebruik van goede hulpmiddelen
 • Beheersmaatregelen stralingsbescherming (ALARA)
 • Casuïstiek:
   • Voorbeelden uit de praktijk (ook eigen inbreng welkom!)
   • Oefenen met het opstellen van een goede RI&E

Het programma heeft een interactief karakter. Tijdens de bijscholing is er voldoende ruimte om zelf aan de slag te gaan met een RI&E. Neem daarom ook een rekenmachine of een laptop mee voor het uitvoeren van berekeningen.

Deelnemers kunnen de cursus afsluiten met een toets, door binnen een maand na de cursusdag een schriftelijke RI&E in te leveren die beoordeeld wordt.

Cursusduur

De nascholing omvat 1 lesdag en optioneel een toets. De toets betreft het opstellen van RI&E van één stralingstoepassing of meer, die binnen een maand na de cursusdatum wordt ingediend.

Erkenning

Na afloop ontvang je een certificaat.

Op basis van Bijlage 5.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming is de waardering voor nascholing van stralingsbeschermingsdeskundigen 10 punten per dag en met examen 15 punten per dag bij een bewijs van positief resultaat op de toets.

EHS training - target audience  Voor wie is deze training

Stralingsbeschermingsdeskundigen (SBD) op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige en Toezichthoudend Medewerkers Stralingsbescherming (TMS)

  Datum en locatie

Actueel overzicht cursusdata en kosten: www.engineeringsolutions.philips.com/rp-training

Trainers

De nascholingen worden gegeven door ons team van ervaren en enthousiaste stralingsbeschermingsdeskundigen:

radiation protection advisor tanja van cranenbroek Tanja van Cranenbroek

Daan de Leeuw

Contact Geeske Rustenburg Geeske Rustenburg

Voor meer informatie, neem contact met ons op

How can we help? Philips Engineering Solutions is your R&D and engineering partner in bringing your innovations to the market. Please let us know how our engineers and technical consultants can help you with your healthcare, high-tech or semiconductor innovation challenges. Looking for something else? Please see the links below:
 • Job opportunities  Idea offering  Consumer inquiry 
 • Philips values your privacy. We ask for your personal data (e.g. contact information) to get back in touch with you. For a detailed overview please visit our privacy policy.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Daan de Leeuw Environment, Health & Safety
Daan de Leeuw

Radiation Protection Expert

Share on: