Radiation protection training: safety culture and behavior

Succesvolle nascholing stralingsbescherming over veiligheidscultuur en gedrag krijgt vervolg in 2020

In 2019 is voor het eerst nascholing voor stralingsbeschermingsdeskundigen en toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming georganiseerd door de consultants van team Environment, Health & Safety. Het onderwerp was ‘veiligheidscultuur en gedrag’, met de speciale focus op stralingsveiligheid. In 2019 vond deze nascholing twee keer plaats.

Behavior Based Safety

Roel Huijbers (arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige) en Geeske Rustenburg (stralingsbeschermingsdeskundige, hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist) hebben behandeld hoe een programma voor het verbeteren van veiligheidscultuur op het gebied van stralingsbescherming kan worden opgezet. Daarbij hebben zij de deelnemers handvatten gegeven om het succesvolle Behaviour Based Safety (BBS) programma, dat bij Philips is geïmplementeerd, in hun organisatie toe te kunnen passen. We hebben stil gestaan bij het observeren van gedrag, het geven van feedback en hoe hiermee de veiligheidscultuur positief wordt beïnvloed.

Praktijk

Met een groep van 15 deelnemers per keer hadden de nascholingsdagen een interactief karakter. De eerste helft van de dag is theorie over veiligheidscultuur en gedrag behandeld, en de relatie met incidenten. In de tweede helft van de dag is in kleine groepjes nagedacht over hoe de ideale medewerker eigenlijk gekarakteriseerd kan worden en welke gedragingen je kunt observeren. Vervolgens hebben de deelnemers in een veilige omgeving kunnen oefenen met het observeren van gedrag. Met professionele trainingsactrices, die werknemers speelden, werden verschillende herkenbare situaties nagebootst. Het praktijkonderdeel van de dag was een welkome aanvulling en werd zeer goed gewaardeerd.

Een deel van de deelnemers heeft de optionele toets gedaan. Daarvoor hebben zij drie observaties in het eigen bedrijf uitgevoerd. Deelnemers hebben een tip en top ontvangen over hun observaties en, uiteraard alle deelnemers, een certificaat.

Meer lezen en inschrijven

Het waren twee mooie trainingsdagen met leuke groepen deelnemers, door hen gemiddeld gewaardeerd met een 8! Met plezier herhalen we deze nascholing in 2020. Kom je ook op 2 april of op 29 oktober? Per dag is er plaats voor 15 deelnemers.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier