One-stop-shop Milieuvergunning

Als u binnen uw organisatie verantwoordelijk bent voor het onderwerp milieu, kan er veel op u afkomen: “(hoe) voldoe ik aan de milieuwetgeving?”, “hoe moeten we gevaarlijke stoffen veilig opslaan om verontreiniging te voorkomen?”, en “hoe voorkom en ga ik om met (geluids)overlast naar omwonenden?”. Daarnaast overweegt u wellicht om uw organisatie te certificeren conform ISO14001. Bij Philips Engineering Solutions kunt u terecht voor ondersteuning en advies over bovenstaande. Wat u wellicht nog niet wist is dat u bij ons ook terecht kunt voor ondersteuning bij uw Milieuvergunningaanvraag of melding Activiteitenbesluit.

Of uw organisatie nou groot of klein is, in oprichting of al jaren is gevestigd, uw activiteiten moeten bekend zijn bij het bevoegd gezag. Afhankelijk van de milieurelevantie van uw organisatie moet u een Milieuvergunning aanvragen, of een melding doen op grond van het Activiteitenbesluit.

Milieuvergunning? Wij zijn een one-stop-shop

Philips Engineering Solutions Environment, Health & Safety, heeft jaren ervaring met het aanvragen van milieuvergunningen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, en het doen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit voor oprichtende bedrijven en organisaties die activiteiten wijzigen en verhuizen.

Elke organisatie en situatie vraagt om een aanpak op maat. Bij ons bent u hiervoor aan het juiste adres. Op grond van uw situatie helpen we u met:

  • het vaststellen van de officieel te volgen procedure
  • het bepalen van de te doorlopen projectstappen
  • het opstellen van de planning met tijdspanne van bijbehorende activiteiten
  • het aanvragen van de milieuvergunning of doen van de melding Activiteitenbesluit

Daarnaast kunnen wij u adviseren en begeleiden in bijbehorende procedures en onderzoeken, zoals een bestemmingsplantoets, bouwvergunning, geluidsonderzoek of bodemonderzoek.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Afgelopen jaren hebben wij diverse organisaties begeleidt in oprichtings-, veranderings- of revisievergunningaanvragen of meldingen. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het aanvragen van Milieuvergunningen voor campussen. Dit is één vergunning voor alle organisaties en hun activiteiten op één campus. Ook voor het met spoed aanvragen van een veranderingsvergunning kunt u bij ons terecht.

Ook nadat uw organisatie haar milieuvergunning of de melding Activiteitenbesluit heeft, kunt u ons om ondersteuning vragen. Wij helpen u graag met het ‘vertalen’ van de soms lastige vergunningvoorschriften en artikelen uit het Activiteitenbesluit naar een praktische invulling in uw organisatie. Voor enkele klanten verzorgen wij zelfs de volledige milieucoördinatie van hun organisatie.

Meer informatie over vergunningen