Nieuwe samenwerking met de metaalsector

Nieuwe samenwerking met de metaalsector rondom gevaarlijke stoffen

Philips Engineering Solutions en 5xbeter ‘IJzersterk voor veilig werk’ (5xbeter.nl) gaan een nieuwe, unieke samenwerking aan om het werken met gevaarlijke stoffen veiliger en gezonder te maken. Vanaf dit jaar borgt het HazCom team van Philips Engineering Solutions de kwaliteit van de database met chemische producten die gekoppeld is aan de Verbetercheck Gevaarlijke Stoffen van 5xbeter.

Een sluimerend gezondheidsrisico

Wist u dat 1 op de 6 werknemers (ruim 1 miljoen Nederlanders) te maken heeft met gevaarlijke stoffen op de werkplek? Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden via inademing, inslikken of huidcontact. Dit kan klachten geven zoals irritatie van de huid en luchtwegen.

Nederlandse bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht gevaarlijke stoffen te inventariseren, registreren en te beoordelen. Bovendien moeten bedrijven passende beheersmaatregelen nemen die eventuele gezondheidsrisico’s beheersen. De Inspectie SZW controleert op dit proces van inventariseren, evalueren en beheersen.

5xbeter en Philips Engineering Solutions: samen sterk

Veel bedrijven worstelen met deze verplichtingen. 5xbeter ondersteunt bedrijven in de Metalektro en Metaalbewerkingsbranches met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. Hiermee kunnen bedrijven hun gevaarlijke stoffen registeren, waarna het instrument de gevaarlijke stoffen koppelt aan veilige werkwijzen. Hierdoor voldoen bedrijven eenvoudig aan de wettelijke eisen rondom gevaarlijke stoffen.

Vanaf dit jaar ondersteunt de IT-oplossing Fasim van Philips Engineering Solutions de Verbetercheck Gevaarlijke Stoffen. Philips Engineering Solutions borgt de actualiteit en de kwaliteit van de Veiligheids Informatie Bladen (VIBs), en valideert de belangrijkste informatie over gevaarlijke stoffen. Gebruikers van de Verbetercheck Gevaarlijke Stoffen werken hierdoor met betrouwbare, geharmoniseerde en actuele gegevens.

Op dit moment heeft Philips Engineering Solutions zo’n 1.000 chemische producten verwerkt. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren flink zal oplopen.

Over 5xbeter en Fasim

5xbeter – IJzersterk voor veilig werk is een samenwerking tussen vijf partijen: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. 5xbeter zet zich in voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metalektro. Dit doet 5xbeter door diverse digitale hulpmiddelen en verbetercoaches aan te bieden aan alle bedrijven die vallen onder de metaalbewerking- en metalektro-cao.

Fasim is de IT-oplossing van Philips Engineering Solutions voor bedrijven die het proactieve onderhoud van en kwaliteitscontrole op Veiligheids Informatie Bladen (VIBs) willen uitbesteden. VIBs zijn hét communicatiemiddel, waarmee leveranciers van chemische producten klanten informeren over mogelijke gevaren en noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Een controle op het VIB is belangrijk omdat de kwaliteit van VIB’s regelmatig onvoldoende blijkt te zijn.

Wilt u meer weten over 5xbeter, klik dan hier.