Nieuwe registratie- en vergunningplicht Röntgentoestellen

Eindhoven, Nederland – In Nederland is op 6 februari 2018 het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking getreden. Dit nieuwe Besluit heeft impact op veel bedrijven die werken met Röntgentoestellen, omdat op dit gebied belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Vooral leveranciers van Röntgentoestellen en onderhoudsfirma’s, die eerder geen vergunningsplicht hadden, hebben te maken met nieuwe regels.

In dit artikel geven we u een overzicht met de nieuwe verplichtingen, en wanneer u in actie moet komen. Heeft u geen registratie of vergunning wanneer dat wel verplicht is, dan riskeert u een waarschuwing of een boete.

Nieuwe verplichtingen op een rij

De wijziging in wetgeving is gebaseerd op basis van Europese regelgeving: Richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Indien handelingen met het toestel niet zijn vrijgesteld, geldt altijd een registratieplicht of een vergunningplicht.
  • Voor registratieplichtige toestellen die op basis van de oude wetgeving meldingsplichtig waren, geldt een overgangstermijn van twee jaar. Zorg vóór 6 februari 2020 voor registratie van deze toestellen. Heeft u een vergunning met andere toepassingen van ioniserende straling? Dan moeten handelingen met deze toestellen in de vergunning worden opgenomen en is een aanvraag van een wijziging van de vergunning nodig.
  • Zónder overgangstermijn geldt vanaf 6 februari 2018 een vergunningplicht voor:
    • het verrichten van onderzoeks- en ontwikkelingswerk aan een toestel of versneller.
    • het installeren, het ontmantelen en het verrichten van reparaties, onderhoud en kwaliteitscontrole aan een toestel of versneller.

Houd hier rekening mee wanneer uw organisatie deze handelingen (bij een klant) verricht, of wanneer uw organisatie deze handelingen door een externe firma laat verrichten.

Stappenplan

Op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is in een stappenplan weergegeven wanneer een registratie of vergunning moet worden aangevraagd. Voor bedrijven die werken met Röntgentoestellen of versneller betekent dit:

  • Heeft u uw registratieplichtige toestellen nog niet geregistreerd of in uw bestaande vergunning opgenomen? Zorg dan dat dit vóór 6 februari 2020 geregeld is. Begin op tijd!
  • Heeft u nog geen vergunning voor vergunningsplichtige handelingen aan een toestel of versneller? Vraag een vergunning aan vóórdat u deze handelingen uitvoert.
  • Heeft u een vergunning met daarin uitsluitend registratieplichtige toestellen? Dan hoeft u niets te doen.

Op 22 maart vindt het NVS Voorjaarssymposium ‘Kwaliteitszorg en straling v.v.’ plaats te Nieuwegein, waar regelgeving en vergunningen voor laboratoria behandeld worden.

Hulp nodig?

Wij hebben al diverse leveranciers en onderhoudsfirma’s kunnen helpen met de vergunningaanvraag, ook uit onze buurlanden. Want ook voor buitenlandse leveranciers die in Nederland een Röntgentoestel installeren, geldt het nieuwe Besluit.

Wij kunnen u helpen volledig te voldoen aan de nieuwe wetgeving op het gebied van stralingsbescherming.

Met vraagstukken die betrekking hebben op de gevolgen van het nieuwe Besluit op uw organisatie, zoals andere bronnen van ioniserende straling, kunt u ons uiteraard altijd benaderen, bijvoorbeeld via onze website:

Meer informatie